Cyclops:

Automatikus rendszámfelismerő és naplózó programrendszer

Egyaránt szolgál álló és haladó gépjárművek rendszámának felismerésére. Inputja az autó elejéről vagy hátuljáról készített videofelvétel egy vagy több képkockája. A szoftver a bemeneti képkocká(ko)n megkeresi és felismeri a rendszámot, majd outputként a rendszám betűinek és számjegyeinek szabványos kódsorozatát (ASCII kód) szolgáltatja, mindezt a másodperc tört része alatt. Az eredményül kapott kódsorozat ezután már további automatikus gépi feldolgozási folyamaton mehet keresztül. Például bekerülhet egy adatbázisba, ahol rendszámaik szerint rendezhetők, kigyűjthetők a regisztrált gépjárművek, vagy a számítógép riasztást adhat bizonyos meghatározott rendszámokra, stb.

Hogyan épül fel, és hogyan működik a Cyclops rendszer?

A rendszer áll egy közönséges személyi számítógépből (PC), egy vagy több ahhoz kapcsolt videó kamerából, és magából a Cyclops feldolgozó szoftverből. (Ha éppen arra van igény, akkor az élő kamerakép helyettesíthető egy korábbi videó felvétellel.) A számítógépbe helyezett videó digitalizáló kártya (frame grabber) "elkapja", digitális képpé alakítja a kamerából kapott szabványos videó jelet. A Cyclops szoftver ezen a képen keresi meg a rendszámtáblát annak jellegzetes tulajdonságai alapján (bekeretezett téglalap), majd az így körülhatárolt területen belül egy optikai karakterfelismerő (OCR) algoritmus segítségével az ott található betűket és számjegyeket azonosítja a megfelelő szabványos karakterkódokkal. Az így kódolt rendszámot továbbítja az egyéb feldolgozó programok számára.

Amennyiben a felhasználás jellege megkívánja, a rendszám felismerésével egyidejűleg (vagy akár attól független időpontban is) tömörített gépi fénykép készíthető a gépjárműről és tárolható a merevlemezen, ami utóbb akár a rendszám, akár az időpont alapján az adatbázisból előkereshető és megtekinthető. Ez módot ad a gépjárműnek a rendszámon túli egyéb tulajdonságainak (pl. szín, típus, stb.) azonosítására.

Hardver igény

A felhasznált számítógép a szokásos IBM kompatibilis személyi számítógép (PC) lehet, a manapság átlagosnak számító 600MHz órajelű Pentium processzorral. A számítógépbe illeszteni kell egy frame-grabber kártyát a videojel fogadásához. A számítógéppel szemben támasztott egyéb speciális követelmény nincs.

A kamerától sem követelünk meg speciális tulajdonságokat, így a kereskedelemben kapható átlagos ipari kamera, esetleg közönséges camcorder megfelelő. Az objektív látószögét természetesen a felhasználás körülményeihez (felismerési távolság) kell igazítani. A kamera lehet fekete-fehér vagy színes. Sötétben történő alkalmazás esetén infralámpa és infrafényt is érzékelő kamera szükséges.

Hol használható előnyösen a Cyclops rendszer?

A Cyclops rendszámfelismerő rendszer alapvető feladata a videó képen található gépjármű rendszámának szabványos kódsorozattá alakítása. Az alkalmazások tere ezek után rendkívül sokrétű lehet, hiszen minden olyan esetben alkalmazható, amikor a karaktersorozat alapján bármiféle további automatikus adatfeldolgozásra van igény. A teljesség igénye nélkül csak három jellegzetes példát említünk.

  • Gépjárművek automatikus (nincs portás) vagy félautomatikus (van portás) be- és kiléptetése nyilvános vagy magán parkolókba, egyéb magánterületekre, telephelyekre.

A Cyclops rendszer alkalmazása szükségtelenné teszi felügyelő személy (portás) jelenlétét, ill. ha egyéb (pl. biztonsági) okokból az mégis szükséges, akkor felszabadítja a kézi napló írásának gondja alól, jelentősen csökkentve ezáltal a tévedés lehetőségét. Szükség esetén meghatározható a beengedhető, netán a kitiltott gépjárművek listája, más esetben a kiengedhető, ill. ki nem engedhető gépjárművek listája. (Utóbbi pl. javító állomásokon célszerű a fizetés nélküli távozás megakadályozására).Ez a lista elhelyezhető a számítógép adatbázisában, aminek alapján tiltott be- vagy kihajtási kísérlet esetén a rendszer figyelmeztetést ad, vagy ha szükséges, a számítógépbe helyezett további illesztő egységen keresztül letiltja a sorompó (vagy kapu) felnyitását. Szükség esetén a rendszám felismerésének és/vagy a sorompó (kapu) felnyitásának időpontjában a számítógép tömörített képet készít a be- vagy kilépő járműről, ami később akár rendszám, akár időpont alapján nagyon gyorsan előkereshető.

A be- és kilépésekről automatikusan készülő gépi napló (adatbázis) a rendszer opcionális kiépítésétől függően távoli gépről (számítógép hálózat) azonnal, vagy a lokális gépen tetszőleges későbbi időpontban ellenőrizhető, megadott szempontok szerint kilistázható, printelhető, róla összesített statisztika készíthető, stb. Ezáltal nyomon követhető a teljes be- és kimenő forgalom. Igény esetén a rendszer összekapcsolható egyéb, az adott helyen esetleg már működő beléptető rendszerekkel (mágneskártyás azonosító, proximity kártya stb.). Ebben az esetben a behajtó gépjármű rendszámát és az azt vezető személy azonosító kártyájának kódját a rendszer belépéskor összekapcsolja az adatbázisban, és így a rendszer figyelmeztetést vagy tiltást adhat a kilépéskor az olyan esetekben, amikor ellentmondást tapasztal a rögzített rendszám és kártyaszám között. Ez alkalmas pl. a telepről, garázsból történő lopások megakadályozására. 

 Automatikusan figyelhetők a lopott vagy körözés alatt álló gépjárművek. Kellően feltöltött adatbázis esetén akár még a gépjármű fajtája és színe stb. is összevethető a rendszámmal.

Az út mentén bizonyos távolságban elhelyezett két kamerával megállapítható a tartós gyorshajtás.

A rendszám felismerése egy gépjárművet azonosít, így ez egy egyszerű, de megbízható módja a forgalomszámlálásnak. stb.

 Ha egy kamerát úgy tud Ön helyezni, hogy az folyamatosan látja az autóját (pl. az ablakából látható a parkoló autó), akkor a rendszám folyamatos felismerése rendkívül megbízható lopásgátlóként működik. Az autót csak úgy lehetne ellopni, hogy a rendszám helyére egy ugyanolyan rendszámtáblát helyez a tolvaj, pontosan ugyanarra a helyre (pl.lábakra állítva), az áltábla mögött az igazit letakarja, majd hátrafelé eltávozik az autóval. Azonban lehetetlen megoldani, hogy az áltábla azonnal a végleges helyére kerüljön. A Cyclops szoftver könnyedén észreveszi, ha két rendszámtáblát lát, és azt is, ha a már felismert rendszámtábla helyzete megváltozik. A rendszámtábla tartalmának vagy helyzetének megváltozása riasztás eredményez.

A Mitax Kft. a Cyclops alaprendszert ajánlja Önnek olyan esetekre, amelyeknél a rendszámok felismerése, gépi naplóban történő elhelyezése és egyszerű visszakeresése szükséges, kiegészítve a gépi fénykép készítésével és tárolásával. Amennyiben az alaprendszer szolgáltatásain túl Ön egyéb feladatok ellátására szeretné alkalmassá tenni a rendszert, úgy szívesen állunk rendelkezésére konzultációval, a rendszer igények szerinti kiegészítésével. A rendszert az Ön elképzelései szerint, az Ön "testére szabjuk".